spacer
spacer

ETUSIVU
PERINNE
JULKAISUJA
ARKISTO
TERVA
TERVAN KÄYTTÖ
TERVAN MYYNTI
MATKAILU
TUOTTEET
TAPAHTUMAT
SANONTOJA:
Liikkuu kuin täi tervassa.
ETUSIVU arrow TERVAN KÄYTTÖ arrow KÄYTTÖ NYT > TERVA JA PAANUKATOT

KÄYTTÖ NYT > TERVA JA PAANUKATOT

 TERVA JA PAANUKATOT
 
Paltamon seurakunnan vuonna 1726 valmistuneen kuvakirkon paanukatto uusittiin perinteisin menetelmin vuonna 1991. Kirkko sijaitsee Paltaniemellä.

Image
Paltamon seurakunnan vuonna 1726 valmistuneen kuvakirkon paanukatto uusittiin perinteisin menetelmin vuonna 1991. Kirkko sijaitsee Paltaniemellä. ©Kainuun maaseutukeskus, Tervaprojekti

 
1960- ja 70- luvuilla silloisen muodin ja rakentamistapojen mukaan myös arvokkaissa vuosisatojen ikäisissä kohteissa otettiin käyttöön uudenlaisia korjaus- ja rakentamistapoja. Ryhdyttiin käyttämään kyllästettyä puuta ja tiiviitä aluskatteita varmistamaan vedenpitävyyttä.  Myös perinteiset materiaalit saivat erilaisia korvikkeita, joiden toimivuudesta ei ollut kuin lyhytaikaista kokemusta, mutta usko uuteen ja parempaan oli vahva. Monia arvokkaita paanukattoja pilattiin väärien materiaalien ja työtapojen vuoksi ja virheiden korjaaminen on nyt sekä kallista, että aikaa vievää. Seurakunnissa on alettu kuitenkin kiinnittää huomiota työtapojen ja materiaalin merkitykseen ja parempaan päin ollaan menossa.

TERVAN LAATU :
Oikean rakenteen ja ensiluokkaisen puutavaran käytön lisäksi täytyy muistaa, että katon tervauksessa tervan laadulla on ratkaiseva merkitys. Eri tervalaatuja ei tule sekoittaa keskenään, ellei olla täysin varmoja siitä, että terva on täysin puhdasta (lisäaineetonta). Eri polttajien tervan laatu vaihtelee huomattavasti, koska osa polttajista käyttää raaka-aineena sekapilkettä (havu- ja lehtipuuta). Onkin saatava 100 %:n varmuus siitä että terva on poltettu pelkästään mäntypuusta. Samoin on saatava selvitys polttotavasta, eli onko terva haudassa vai säiliössä poltettua. Myös polton ajankohta on varmistettava, eli onko kysymyksessä vanha seisotettu tervaerä vai nuori, saman kesän poltosta saatu terva.

Hautatervan paremmuudesta puukatteiden pinnan suojauksessa ei ole juurikaan erimielisyyttä ja siksi kannattaa varmistua siitä, että käytettävä terva on todella aitoa hautatervaa. Paras tapa onkin hankkia terva suoraan polttajalta, jolloin sen alkuperä on tiedossa ja ylimääräiset tervat voidaan varastoida tulevia tarpeita varten.

TERVAUS:
Tervaus tulisi suorittaa uusitulle etelälappeelle tai kuluneille pinnoille kahteen kertaan. Ilman suhteellinen kosteus ja lämpötila vaikuttavat suuresti tervauksen onnistumiseen. Paanupinnan on oltava ehdottomasti kuiva tervausajankohtana. Samoin on huomioitava aamu- ja iltakasteet. Jos lappeelle tehdään ns. imeytystervaus aikaisin keväällä, olisi se tehtävä nuorella juoksevalla tervalla. Nuori terva imeytyy paremmin puun pintaan eikä valu niin herkästi alas kuin paksu ylivuotinen terva. Imeytystervaus voidaan tehdä myös loppukesästä, jolloin vältetään kesän kuumuudesta aiheutuva tervan liian nopea hapettuminen ja kaasuuntuminen katolla. Paras ajankohta olisi elokuun alkupuoli. Lopullinen tervaus paksulla tervalla tehdään myöhään syksyllä ilmojen viilentyessä tai aikaisin keväällä yöpakkasten päätyttyä. Siis kaksi käsittelyä aika lyhyen ajanjakson sisällä. On huomioitava, että edellinen tervakerros on täysin kuivunut ennen kuin päälle vedetään uutta kerrosta. Voimakkaalla auringonpaisteella kesähelteillä tehty tervaus ei anna toivottua lopputulosta, koska tervan liuottimet kaasuuntuvat ja haihtuvat ilmaan, eli terva hapettuu nopeasti. Suurilla kattopinnoilla vallitsevien olosuhteiden vuoksi vain riittävä huolehtiminen tervauksista takaa sen, että puun pintaan saadaan hyvä suojaava tervakalvo.

Paanukattojen tervaukseen liittyy paljon asioita, joista ei vielä tiedetä riittävästi. Seuraavassa on kuitenkin asioita, jotka kannattaa tervauksia suunniteltaessa huomioida:

-käytetään vain kotimaista puhdasta mäntypuusta valmistettua hautatervaa

-tervaa voidaan vanhentaa eli paksuntaa seisottamalla sitä avonaisissa astioissa vähintään yksi vuosi

-lisäaineiden lisäämisestä ei ole todettu olevan mitään hyötyä tervan pysymiseksi katolla

-riittävän usein toistettu tervaus antaa varsinkin etelälappeelle suojaavan pinnan

-tervan tehtävä on suojata puun pintaa säävaihteluita ja eroosiota vastaan

-tervan tarkoitus ei ole kyllästää puuta

-puun pinnan on oltava ehdottoman kuiva ennen tervausta, kosteus alle 20 % tervausta ei saa suorittaa ruiskuttamalla vaan työ on tehtävä harjaamalla

-tervaa ei saa ohentaa liuottimilla, eikä jatkaa muilla tervoilla tai öljyillä


Lähde: Terva ja paanukatot, Olli Cavén, Museovirasto / rest

(Antti Pihkala: Paanu ja päre, Tutkimus suomalaisista puukatteista)

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

  ProAgria Kainuu | Esa Heikkinen | e.heikkinen@kajaani.net | Kirjaudu
spacer